خدمات حقوقی

وکالت درقضایا

به منظور پیشبرد قضایا از هر نوع آن، به وقت کافی، تخصص و تجربۀ لازم ضرورت است، تا بتوان به صورت مطلوب در هر یک از مراحل رسیدگی به قضیه نقش ایفا کرد.
پیشبرد قضایا از هر نوع آن، به وقت کافی، تخصص و تجربۀ لازم نیاز دارد، تا بتوان به گونۀ مطلوب در هریک از مراحل رسیدگی به قضیه نقش ایفا نمود. در غیر این صورت احتمال باخت قضیه شدیداً بالا رفته و با وجود تلاش‏های طاقت‏فرسا که به صورت غیر مسلکی از سوی افراد کم ‏تجربه صورت می‏ گیرد، نتیجۀ مطلوب به دست نیامده و نهایتاً منجر به باخت دعوا خواهد شد.
تیم حقوقی شرکت نماد عدالت که متشکل از حقوق‏ دانان مجرب و مسلکی، مشاورین کارکشتۀ حقوقی و متخصصان قضایای گوناگون می‏ باشد، خدمات تخصصی وکالت را در قضایای مختلف اعم از تجارتی، مدنی، بانکی و مالیاتی، جزایی، فامیلی و امنیت‌ عامه برای اتباع کشور مهیا ساخته است. هموطنان گرامی با اطمینان خاطر و اعتماد کامل می ‌توانند جهت پیشبرد دعاوی شان به تیم وکلای شرکت حقوقی نماد عدالت مراجعه نمایند.

خدمات و مشاوره مالیاتی

ITR: محاسبه و ارائه اظهارنامه سالانه بر عایدات
BRT:  محاسبه و ارائه اظهارنامه ربع‎وار سه ماهه
Wages: محاسبه و ارائه اظهارنامه معاشات
Rent: محاسبه و ارائه اظهارنامه کرایه
Contractor: محاسبه و ارائه اظهارنامه قراردادی
Segtas Training:  آموزش سکتاس طبق قانون مالیه

حل منازعات با استفاده از روش های جایگزین

امروزه در جهان، گرایش اصحاب دعاوی به مراجعه به روش‌ های جایگزین حل و فصل منازعات رو به افزایش نهاده است. در حقیقت عواملی، چون؛ سرعت، هزینۀ اندک، تخصصی بودن، انعطاف ‏پذیری و نظایر آن صاحبان دعاوی را وا می‏دارد، تا مراجعه به روش‏ های جایگزین را بر روش قضایی که طولانی، پرهزینه، سخت و غیر منعطف است، ترجیح دهند. این امر زمینۀ گسترش مراکز جایگزین گردیده و به تبع آن مقررات زیادی در جهانی به تصویب برسد. شرکت حقوقی در کنار سایر بخش‏ ها، مرکز تخصصی برای حل و فصل قضایا از طریق روش‏ های جایگزین نیز ایجاد نموده است، تا برای شایقین خدمات سریع و بی ‏طرفانه را فراهم کنند.