مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان (ABWO) سومین دور برنامۀ آموزش حکمیت فامیلی را برای محصلین فاکولته شرعیات پوهنتون کابل برگزار نمود

مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان (ABWO) سومین دور برنامۀ آموزش حکمیت فامیلی را به طور موفقانه برای محصلین فاکولته شرعیات پوهنتون کابل برگزار و به پایان رسانید. مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان (ABWO) سومین دور برنامۀ آموزش حکمیت فامیلی را به طور موفقانه برای محصلین فاکولته شرعیات پوهنتون کابل برگزار و به…

… ادامه

مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان (ABWO) سومین دور برنامۀ آموزش حکمیت فامیلی را برای محصلین فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل برگزار نمود

مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان به ادامۀ تدویر برنامه های آموزشی خود جهت ارتقای مهارت های علمی و مسلکی محصلان حقوق و شرعیات برنامۀ آموزشی سه روزۀ حکمیت فامیلی را برای محصلان پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، از تاریخ 13 الی – 15 قوس 1402 / 4 الی 6…

… ادامه

برنامۀ آموزشی سه روزۀ حکمیت فامیلی برای محصلین کلینیک حقوقی در پوهنتون سلام تدویر یافت

مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان به هدف ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی محصلین رشته های حقوق و شرعیات، برنامۀ آموزشی سه روزۀ حکمیت فامیلی را در پوهنتون سلام تدویر نمود. این برنامۀ آموزشی مطابق تفاهمی که چندی قبل میان رهبری مؤسسه و مسؤولین پوهنتون سلام برگزار شده بود. در روز اول…

… ادامه

به منظور پیشبرد قضایا از هر نوع آن، به وقت کافی، تخصص و تجربۀ لازم ضرورت است، تا بتوان به صورت مطلوب در هر یک از مراحل رسیدگی به قضیه نقش ایفا کرد.
به منظور پیشبرد قضایا از هر نوع آن، به وقت کافی، تخصص و تجربۀ لازم ضرورت است، تا بتوان به صورت مطلوب در هر یک از مراحل رسیدگی به قضیه نقش ایفا کرد.
تیم حقوقی شرکت نماد عدالت که متشکل از حقوق‏ دانان مجرب و مسلکی، مشاورین کارکشتۀ حقوقی و متخصصان قضایای گوناگون می‏ باشد، خدمات تخصصی وکالت را در قضایای مختلف اعم از تجارتی، مدنی، بانکی و مالیاتی، جزایی، فامیلی و امنیت‌ عامه برای اتباع کشور مهیا ساخته است. هموطنان گرامی با اطمینان خاطر و اعتماد کامل می ‌توانند جهت پیشبرد دعاوی شان به تیم وکلای شرکت حقوقی نماد عدالت مراجعه نمایند.

مقالات بیشتر…