مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان (ABWO) سومین دور برنامۀ آموزش حکمیت فامیلی را برای محصلین فاکولته شرعیات پوهنتون کابل برگزار نمود

مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان (ABWO) سومین دور برنامۀ آموزش حکمیت فامیلی را به طور موفقانه برای محصلین فاکولته شرعیات پوهنتون کابل برگزار و به پایان رسانید. مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان (ABWO) سومین دور برنامۀ آموزش حکمیت فامیلی را به طور موفقانه برای محصلین فاکولته شرعیات پوهنتون کابل برگزار و به پایان رسانید. در ابتدای این…

|

مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان (ABWO) سومین دور برنامۀ آموزش حکمیت فامیلی را برای محصلین فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل برگزار نمود

مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان به ادامۀ تدویر برنامه های آموزشی خود جهت ارتقای مهارت های علمی و مسلکی محصلان حقوق و شرعیات برنامۀ آموزشی سه روزۀ حکمیت فامیلی را برای محصلان پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، از تاریخ 13 الی – 15 قوس 1402 / 4 الی 6 دسمبر 2023 / برگزار نمود….

برنامۀ آموزشی سه روزۀ حکمیت فامیلی برای محصلین کلینیک حقوقی در پوهنتون سلام تدویر یافت

برنامۀ آموزشی سه روزۀ حکمیت فامیلی برای محصلین کلینیک حقوقی در پوهنتون سلام تدویر یافت

مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان به هدف ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی محصلین رشته های حقوق و شرعیات، برنامۀ آموزشی سه روزۀ حکمیت فامیلی را در پوهنتون سلام تدویر نمود. این برنامۀ آموزشی مطابق تفاهمی که چندی قبل میان رهبری مؤسسه و مسؤولین پوهنتون سلام برگزار شده بود. در روز اول برنامه، نخست برنامه افتتاحیه دایر…

سیمینار آموزشی آشنایی با مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

سیمینار آموزشی با موضوع آشنایی محصلین با مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در سالن کنفرانس مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان با حضور ریاست مرکز حل منازعات تجارتی جناب آقای توکل خرم و رهبری موسسه دنیای بهتر افغانستان و شرکت خدمات، مطالعات و مشاوره حقوقی نماد عدالت به تاریخ پنج شنبه مورخ 20 میزان سال 1402…

پیامبران الهی و قانونگذاری

پیامبران الهی و قانونگذاری

چکیده: در دین مقدس اسلام مقنن الله متعال(ج) می باشد و پیامبران الهی به نیابت از ذات اقدسی الهی قانونگذاری می نمایند، احکام و ارشادات  اسلام محدود به اخلاقیات و فردیت نیست، بلکه بر تمام حیات بشری احاطه دارد. اسلام یگانه دینی است که دارای نظام کامل  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی بوده و…

صلح در جامعه؛ بحثی در پیوند به ارکان فواید و اثرات آن

صلح در جامعه؛ بحثی در پیوند به ارکان فواید و اثرات آن

مقدمه فلسفۀ صلح بر پایۀ اصل «زندگی کن و بگذار همه با آرامش و امید زندگی کنند» بنا شده است. در طول تاریخ، همواره صلح و جنگ به عنوان پدیده‏های رویاروی، انسانها را به کشاکشی بس دشوار واداشته است؛ زیستن و زنده گذاشتن  و یا مردن و میراندن. البته صلح با تداوم بخشیدن به هستی…

حق سواد و وضعیت سوادآموزی در افغانستان

حق سواد و وضعیت سوادآموزی در افغانستان

مقدمه: حق تعلیم و آموختن سواد یکی از شناخته شده ترین حقوق بشری بوده و امروزه گسترش مؤسسات و نهادهای تعلیمی و تحصیلی در جهان، خود اهمیت این موضوع را برملا می سازد.           تعلیم و تعلم در امر پیشرفت جوامع انسانی و ایجاد تغییرات مثبت در زنده گی انسانها نقش اساسی دارد. در واقع…

حقوق و وجایب طبیب و مقررات مربوط

حقوق و وجایب طبیب و مقررات مربوط

در اسلام، طب سرآمد تمام دانش های بشری است، زیرا فلسفه علوم دیگر، بهره وری انسان ها از مواهب و نعمت های زندگی است. اگر سلامتی در کار نباشد انسان چگونه می تواند از این مواهب بهره ببرد. حرفه طبابت از آن رو که با جان، ناموس و اسرار زندگی مردم سر و کار دارد،…

حق تغذیه طفل با شیر مادر در حقوق افغانستان

حق تغذیه طفل با شیر مادر در حقوق افغانستان

تغذیه با شیر مادر مسأله بسیار مهمی است که  اطلاع‌رسانی در رابطه با آن، برای هر مادری لازم و واجب است. فرزند پس از تولد تا زمانی که از مادر تغذیه می‌کند، بخش زیادی از سلامت روحی و جسمی آینده خود را دریافت می‌کند و از این بابت نیز می‌توان گفت که تغذیه با شیر…

چگونگی مالیات در نظام حقوقی افغانستان

چگونگی مالیات در نظام حقوقی افغانستان

چکیده: مالیات بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز دولت را تأمین می ‌کند و در نتیجه قوانینی برای اطمینان از دریافت این منابع به ‌طور منظم تعریف و وضع شده است، تا مؤدیان به درستی به تعهدات خود عمل کرده و مالیات خود را پرداخت کنند. نهادهای سیاست گذار جرایم مالیاتی را به…